این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

عضویت در سامانه کنگره
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

 

تاریخ های مهم:


تاریخ برگزاری کنگره :
15 و 16 دی ماه 1395
  
مهلت ارسال اصل مقالات :
30 آذر ماه 1395

پایان مهلت ثبت نام:
5 دی ماه 1395
پوستر کنگره


صفحه اصلی > محورهای کنگره
محورهای کنگره

محورهای کنگره

زیرمجموعه‌های محورها از قرار زیر می‌باشد:

1- معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
الف.   مبانی نظری اسلام در معماری
‌ب.      نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
‌ج.       بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
‌د.        مبانی موجود معماری ایرانی
‌ه.        ابعاد پنهان معماری در اسلام
‌و.        آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
‌ز.        آرمان‌شهر اسلامی
‌ح.       حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
‌ط.       جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
‌ي.     نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
ك.       مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
‌ل.       نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
‌م.       تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
‌ن.       تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

2-  هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
الف.     داده پردازی در معماری
‌ب.       معماری تعاملی
‌ج.        رایانه ابزاری برای ساخت
‌د.        معماری هوشمند
‌ه.         معماری دیجیتال
‌و.        معماری پارامتریک
‌ز.         رایانه ابزاری برای طراحی

3-  انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
الف.         معماری و شهرسازی پایدار
‌ب.      ضوابط فنی و استانداردها
‌ج.       نوآوری و چالش‌های پیش رو
‌د.        شهر پایدار اسلامی
‌ه.         تکنولوژی و پایداری ساختمان
‌و.        کاربرد مصالح نوین
‌ز.         مدیریت انرژی
‌ح.       مردم و پایداری اجتماعی
‌ط.       بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی
‌ي.      راهکارهای نظارت خودکار

4-     مدیریت و برنامه ریزی
الف.     مدیریت استراتژیک
‌ب.       روش ها، فنون و متودولوژی
‌ج.        سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
‌د.        سازماندهی پروژه
‌ه.         ابزارهای مدیریت
‌و.        مدیریت و برنامه ریزی پایدار
‌ز.         مدیریت شهری
‌ح.       بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
‌ط.       الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
‌ي.      اصول و مقررات پیمان
‌ك.       مهندسی ارزش
‌ل.       نظارت و ارتقای کیفیت
‌م.        مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
ن.      مدیریت شهر الکترونیک
س.    مدیریت بحران

5-      معماری منظر و هنرهای محیطی
الف.     جلوه های نو در معماری منظر
‌ب.       چشم انداز شهر
‌ج.        منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
‌د.        میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
‌ه.         منظر و چشم‌انداز پایدار
‌و.        اکوتوریسم
‌ز.         آموزش و منظر شهری
‌ح.       شهر و زیباسازی شهر

6-      
میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری
الف-    معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و گردشگری
ب      فرهنگ و گردشگری
ج-      رویکردهای نوین در گردشگری
د-      میراث طبیعی و گردشگری
ه-      تکنولوژی های نوین در گردشگری
و-      گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
ز-      معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
ح-     معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
ط-     گردشگری و اقتصاد
ی-     مدیریت گردشگری ایرانی اسلامی
ک-     گردشگری بومی
ل-      گردشگری دینی